Tuesday, 11 June 2024

5 เส้นทางเดินป่า

ปก 5 เส้นทางเดินป่า

ในประเทศไทย เส้นทางเดินป่า ที่ได้รับความนิยม ได้ถูกแบ่งไว้ตามระดับความยาก 5 ระดับ ดังนี้

เส้นทางเดินป่าระดับ 1 Nature trail

 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิบเอ็ดชั้น อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เส้นทางเดินป่าระดับ 2 Hiking or Beginner Trekking

 • เส้นทางเดินป่าภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
 • เส้นทางเดินป่ายอดผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
 • เส้นทางเดินป่าดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางเดินป่าระดับ 3 Advanced Trekking

 • เส้นทางเดินป่าดอยหลวงเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • เส้นทางเดินป่าภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
 • เส้นทางเดินป่าภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เส้นทางเดินป่าเขาสอยดาวใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เส้นทางเดินป่าระดับ 4 Difficult Trekking

 • เส้นทางเดินป่าน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู จังหวัดตาก
 • เส้นทางเดินป่าภูเมี่ยง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เส้นทางเดินป่าดอยลังกาหลวง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย
 • เส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง

เส้นทางเดินป่าระดับ 5 Extreme Trekking

 • เส้นทางเดินป่าโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
 • เส้นทางเดินป่าน้ำตกเหมืองโชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง
 • เส้นทางเดินป่ายอดฝามี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เส้นทางเดินป่าเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักเดินทางผู้หลงใหลความเขียวขจีของธรรมชาติหลาย ๆ คน อยากออกเดินทางไปสัมผัสกับความงามเหล่านั้น วันนี้จึงได้รวบรวมเส้นทางเดินป่าหน้าฝน จากทั่วไทยมาแนะนำกัน ลองไปดูว่ามีที่เที่ยวหน้าฝนที่ไหนบ้างให้ได้ไปตะลุยความสดชื่นกันบ้าง

การเดินป่า 1.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทั้งเส้นทางเดินป่าระยะสั้นและ เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินป่าและติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำหรับเส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม (Hiking trail) มีอยู่ 6 เส้นทาง อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีระยะทางตั้งแต่ 1-5 ชั่วโมง ได้แก่

1.เส้นทางดงติ้ว-มอสิงโต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านป่าดงดิบเลียบริมห้วย มีไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเด่นคือต้นสมพงขนาดยักษ์ มีพูพอนสูงท่วมหัวคน

2.เส้นทางสายดงติ้ว-หนองผักชี ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางช่วงแรกใช้ทางเดียว-กับเส้นมอสิงโต ผ่านป่าดงดิบที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ ไปจนไปถึงหอดูสัตว์หนองผักชี

3.เส้นผากล้วยไม้-เหวสุวัต ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทางเลียบริมห้วยริมทางมีเห็ดมากมายหลายชนิด อาจได้พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ริมน้ำ เช่น กิ้งก่ายักษ์หรือตะกอง และนาก

4.เส้นทางกิโลเมตรที่ 33-หนองผักชี ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ทางผ่านป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบ เช่น ไทร, หว้า, กะเพราต้น และเถาวัลย์ มากมายหลายชนิด

เดินป่า ขึ้นเขา

2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วแม่ปาน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับนักเดินป่าทั่วไทยที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสความสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่เน้นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาด้วยการชมป่าดิบแบบสมบูรณ์และพื้นที่ป่าถูกทำลาย เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่า และด้วยทัศนียภาพสวยงามท่ามกลางไอหมอก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง จนได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2545

3.อุทยานแห่งชาติป่าพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติป่าพุเตย มีเส้นทางเดินป่าที่แนะนำ คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติป่าพุเตย กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดลงน้ำตกตะเพินคี่ใหญ่ จากนั้นจะใช้เส้นทางการเดินเท้าเข้าป่าไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ 3 ระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง จนถึงจุดกางเต็นท์เพื่อนอนค้างคืนชมดาว จากนั้นเวลาเช้ามืดช่วงตี 4 โดยประมาณ จะออกเดินทางขึ้นยอดเขาเทวดา ยอดเขาทีสูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น

4.อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้น ทางอุทยานได้จัดทำทางเดินเท้าสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติในป่าไว้หลายสาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ชอบเดินป่าสามารถชมธรรมชาติได้ทั่วถึง โดยก่อนการเดินทางทุกครั้งนักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทราบก่อน เพื่อความปลอดภัย

สนับสนุนโดย sacasino.win