Saturday, 2 December 2023

เทศกาลสำคัญของประเทศจีน

เทศกาลสำคัญของประเทศจีน

เทศกาลตรุษจีน

ซึ่งในวันนี้ต่างก็เดินทางกลับบ้านกันเพื่อมาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ชาวจีนให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้มาก ดังนั้นทั้งโรงเรียน โรงงาน ร้านค้า และบริษัทห้างร้านต่างๆ ต่างก็พากันหยุดทําการเป็นเวลาหลายวันสําคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ มีหลักๆอยู่ 3 วันด้วยกัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว สิ่งที่ต้องทําในวันจ่ายคือการออกไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมให้พร้อมไว้ก่อน เพราะวันไหว้จะเป็นวันที่ร้านค้าต่างๆจะยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจัดทําพิธีไหว้จะต้องไหว้เจ้าที่ไหว้บรรพบุรุษและผู้ที่ต้องการไหว้ขอโชคลาภจะต้องไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยด้วยโดยหลักแล้วของไหว้จะประกอบไปด้วยกลุ่มของคาว ของหวานและผลไม้ วันเที่ยวเป็นวันแห่งสิริมงคล งดทําบาปทั้งปวง เป็นวันที่คนจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่แดง และพากันไปเยี่ยมไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ ซึ่งในวันนี้เด็กๆจะได้รับซองอั่งเปา ส่วนลูกหลานที่ทํางานกันแล้ว ก็จะมอบซองอั่งเปาให้กับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

เทศกาลโคมไฟ

เมื่อไหว้ขอพรผู้ใหญ่แล้ว ก็จะพากันพักผ่อนท่องเที่ยวเทศกาลหยวนเสี้ยวหรือเทศกาลโคมไฟ เทศกาลหล่นเสี้ยวเป็นการฉลองค่ําคืนแรกของปี ตามปฏิทินจันทรคติจีนล้วนเสี้ยว แปลว่าค่ำคืนแรก คําว่าหยว มีความหมายว่าแรก ส่วนเสี้ยวแปลว่ากลางคืน ถึงเสี้ยวจึงมีความหมายว่า ค่ำคืนแรกที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นปีใหม่จีนเมื่อถึงเทศกาลโคมไฟในสังคมจีนโบราณ หญิงสาวมักเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ปกติชายหนุ่มหญิงสาวไม่มีโอกาสพูดคุยกันเอง2 ต่อ 2 ยกเว้นในค่ำคืนนี้หนุ่มสาวที่ชอบพอกันก็จะออกควงคู่กันชมโคมไฟและเดินเที่ยวทําความรู้จักกันมากขึ้นในวันแรกหนุ่มสาวจะออกมาเดินตามท้องถนนเพื่อหวังที่จะตามหารักแม่สื่อต่างทํางานกันวุ่นวายในการจับคู่ไม่ใช่เพียงแค่ความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังมีความหมายถึงความรัก ความกลมเกลียวของครอบครัวด้วย

เทศกาลเช็งเม้ง

เทศกาลชิงหมิงหรือเทศกาลเชงเม้งในภาษาใต้จิ๋ว วันเช็งเม้ง หรือเทศกาลเชงเม้ง เป็นการทําพิธีเซ่นไหว้ และปัดกวาดหลุมศพบรรพบุรุษโดยถือว่าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการฌาปนกิจศพ เนื่องจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ เคยกล่าวไว้ว่า สร้างหลุมศพไม่ต้องสร้างเป็นเนินสุสานดังนั้นจึงไม่เคยมีบันทึกถึงการทําความสะอาดเป็นสุสานมาก่อน แต่ในเวลาต่อมาเมื่อเริ่มมีความนิยมสร้างหลุมศพ โดยสร้างเนียงสุสานด้วยในภายหลัง เชงหมิงหรือเชงเม้งเป็นชื่อของศาสตร์ซึ่งในหนึ่งปีมี 24 ศาสตร์ โดยคําว่าเช็ง หมายถึงสะอาด บริสุทธิ์และคําว่าเม้งหมายถึงสว่าง เมื่อนําคําว่ามารวมกันแล้วหมายความถึง ช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส รื่นรมย์ สําหรับวันเชงเม้งในประเทศจีนนั้น จะเริ่มต้นช่วงวันที่ 4-5 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 19-20 เมษายน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่อากาศจะเริ่มเข้าสู่ความอบอุ่น มีฝนตกปรอยปรอย มีบรรยากาศสดชื่น ท้องฟ้าใสสว่าง

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง 

วันหนึ่งมีชาวบ้านผู้หนึ่งฝันเห็นชูหยวนมาบอกว่าเศษอาหารที่โปรยนั้นเขาไม่ได้รับเนื่องจากสัตว์น้ำในแม่น้ำมีจํานวนมากจึงแนะนําให้นําอาหารเหล่านั้นมาห่อด้วยใบไผ่หรือใบจากและให้ตกแต่งเรือเป็นรูปเรือมังกรเพื่อให้สัตว์น้ำเหล่านั้นเกรงกลัวไม่มาแย่งอาหารกินจึงถือกําเนิดเป็นวันไหว้บะจ่างและประเพณีแข่งเรือมังกรมานับแต่นั้นในเทศกาลนี้นอกจากการไหว้ขนมบ้านฉาง

เทศกาลชีซี

เทศกาลชีซี หรือ เทศกาลแห่งความรักตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจันทนคติของจีน ถ้าในปฏิทินสากลจะอยู่ในเดือนสิงหาคมของทุกปี เทศกาลแห่งความรักของจีนนี้ได้แผ่อิทธิพลไปยังหลายประเทศในแถบเอเชียทั้งญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าเทศกาลธนบัตร เกาหลี ฮ่องกง และเวียดนาม เทศกาลนี้เกี่ยวข้องกับดวงดาวและนิทานโบราณคือเรื่องเทพธิดาทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวเทศกาลชีทมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ท่านถูกขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติจีน มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านดาราศาสตร์ของคนจีนโบราณอีกด้วย

เทศกาลสารทจีน

วันสารทจีนหรือเทศกาลจงหยวนตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ด ตามปฏิทินจันทรคติตามความเชื่อของคนจีนเดือนเจ็ดเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายออกมารับสิ่งของบริจาคและรับกุศลผลบุญกัน วันสารทจีนจึงเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยการทําพิธีเซ่นไหว้ ทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลโดยการเลี้ยงอาหารให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

เทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปี (วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน) ทุกๆ ครัวเรือนจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาไหว้พระจันทร์ พร้อมกับการชมพระจันทร์จนกลายเป็นประเพณีของจีนตลอดมาเพื่อเป็นการฉลอง และรำลึกการกอบกู้แผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ ประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันเทศกาลดังกล่าวจึงมีการสืบทอดกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สนับสนุนโดย ebet88.vip