Friday, 23 February 2024

สหราชอาณาจักร คืออะไร ?

ปก สหราชอาณาจักร คืออะไร ?

สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย ๔ ประเทศ คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ชื่อเต็ม ๆ คือ “สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ”

และธงชาติสหราชอาณาจักร เรียกว่า “ธงสหภาพ” หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ยูเนียนแจ็ก (Union Jack)” ก็ประกอบไปด้วย ๓ ธง คือ

๑. ธงชาติของ ราชอาณาจักรอังกฤษ มีชื่อเรียกว่า “ธงเซนต์จอร์จ”

๒. ธงชาติของ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ มีชื่อเรียกว่า “ธงเซนต์แอนดรูว์”

๓. ธงชาติของ ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ มีชื่อเรียกว่า “ธงเซนต์แพทริก”

ก่อนที่จะมารวมกันอย่างปัจจุบัน treemusketeers จะมาย้อนไปถึงอดีตที่มีความพยายามจะรวมอังกฤษและสกอตแลนด์ เข้าด้วยกัน แต่มาสำเร็จในยุคของพระเจ้าเจมส์ที่ ๖ แห่งสกอตแลนด์ และต่อมาเมื่อราชินีเอลิซาเบธที่ ๑ แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ เสด็จสวรรคต พระองค์จึงเสวยราชย์ขึ้นเป็น พระเจ้าเจมส์ที่ ๑ แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ ก่อนเกิดเหตุการณ์ “การรวมราชบัลลังก์” ราชีนีแมรีที่ ๑ แห่งสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นคาทอลิกยังสืบสายเลือดของราชวงศ์ทิวดอร์ของอังกฤษ ผ่านทางพระอัยยิกาซึ่งเป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าเฮนรีที่ ๘ แห่งอังกฤษ และพระเจ้าเฮนรี ยังเป็นพระราชบิดาของราชินีเอลิซาเบธที่ ๑ จึงทำให้ราชีนีแมรีที่ ๑ แห่งสกอตแลนด์ มีสถานะเป็นรัชทายาทอันดับ ๑ ในบัลลังก์อังกฤษไปด้วย

ประเทศอังกฤษ

หลังการสวรรคตของพระเจ้าฟรานซิสที่ ๒ แห่งฝรั่งเศส พระสวามี ราชีนีแมรีที่ ๑ แห่งสกอตแลนด์ เสด็จกลับสกอตแลนด์ พระองค์อยู่ในสถานะที่ยากลำบากเนื่องจากพระองค์ขาดฐานกำลังในการสนับสนุนเนื่องจากทรงเติบโตในฝรั่งเศสตั้งแต่เด็ก ๆ และการที่พระองค์มีสถานะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์อังกฤษด้วย ทำให้ราชินีเอลิซาเบธทรงมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชีนีแมรี และราชินีนาถเอลิซาเบธก็ไม่ยอมรับสิทธิในการสืบบัลลังก์ของราชีนีแมรี หลังการเสียชีวิตของลอร์ดดาร์นเลย์ พระสวามีราชีนีแมรี สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับขุนนางและชนชั้นสูง นำไปสู่การสู้รบภายใน ซึ่งราชีนีแมรีพ่ายแพ้และถูกจองจำ พร้อมถูกบังคับให้ยกบัลลังก์สก็อตให้กับพระโอรสที่เกิดกับลอร์ดดาร์นเลย์ ก็คือ “พระเจ้าเจมส์ที่ ๖ แห่งสกอตแลนด์”

ในปี พ.ศ. ๒๑๑๑ (ค.ศ. ๑๕๖๘) ราชีนีแมรี ได้ลอบหนีจากการคุมขังและได้รวบรวมกำลังขึ้นสู้อีกครั้งแต่ก็พ่ายแพ้จนต้องหนีไปยังอังกฤษ ซึ่งเบื้องต้นราชินีเอลิซาเบธก็ได้รับรองพระญาติของพระองค์เป็นอย่างดี ต่อมาเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารราชินีเอลิซาเบธ และราชีนีแมรี ก็มีชื่อเข้าไปพัวพันในการวางแผนด้วย พระองค์จึงถูกจับไปดำเนินคดีและถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิต เมื่อราชีนีแมรีสวรรคต ในปี พ.ศ. ๒๑๓๐ (ค.ศ. ๑๕๘๗) โดยการประหารชีวิต พระราชโอรสในพระองค์ก็คือ พระเจ้าเจมส์ที่ ๖ แห่งสกอตแลนด์ จึงเป็นรัชทายาทอันดับ ๑ ในบัลลังก์อังกฤษทันที วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๑๔๖ (ค.ศ. ๑๖๑๓) ราชินีเอลิซาเบธ เสด็จสวรรคตลง พระองค์จึงเสวยราชย์ขึ้นเป็น พระเจ้าเจมส์ที่ ๑ แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ จึงเกิดการ “รวมราชบัลลังก์” แห่งสกอตแลนด์ อังกฤษ และไอร์แลนด์ ไว้ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์เดียว (ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

ราชาอาณาจักร

แต่เวลานั้น ทั้งราชอาณาจักรอังกฤษ และราชอาณาจักรสกอตแลนด์ ยังคงแบ่งแยกออกจากกันเป็นรัฐอธิปไตย โดยมีระบบรัฐสภา ศาล และกฎหมายเป็นของตัวเอง ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันในฐานะรัฐร่วมประมุข ในรัชสมัยของราชินีนาถแอนน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๐ (ค.ศ. ๑๗๐๗) มีการพระราชบัญญัติสหภาพผนวกอาณาจักรอังกฤษและอาณาจักรสกอตแลนด์ไว้ด้วยกันเป็น “ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (Kingdom of Great Britain)” ยุบรัฐสภาของทั้งสองอาณาจักร ตั้งรัฐสภาแห่งบริเตนใหญ่ ราชินีนาถแอนน์ จึงถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของสหราชอาณาจักร และมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีธงใหม่เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศสกอตแลนด์ พระราชกฤษฎีกานี้ให้รวมธงอังกฤษ (ธงพื้นขาวมีกางเขนสีชาดซึ่งเรียก ธงเซนต์จอร์จ อยู่ตรงกลาง) เข้ากับธงสกอตแลนด์ (ธงพื้นน้ำเงินมีกางเขนไขว้สีขาวซึ่งเรียก ธงเซนต์แอนดรูว์ อยู่ตรงกลาง) เรียกว่า “ธงแห่งบริเตนใหญ่” ซึ่งก็คือ ธงผืนแรกแห่งสหภาพ

ในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๔๓ (ค.ศ. ๑๘๐๐) มีการตราพระราชบัญญัติรวมสหอาณาจักรบริเตนใหญ่ และราชอาณาจักรไอร์แลนด์ เข้าด้วยกันเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ ทำให้รูปแบบปัจจุบันของธงสหภาพ มีขึ้นในสหภาพบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓ โดยรูปแบบนี้รวมเอาลักษณะของธงชาติประจำประเทศทั้งสามนั้นเข้าไว้ คือ ธงเซนต์จอร์จ (อังกฤษ) ธงเซนต์แพทริก (ไอร์แลนด์) และธงเซนต์แอนดรูว์ (สกอตแลนด์) ในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๖๕ (ค.ศ. ๑๙๒๒) ส่วนหนึ่งของไอร์แลนด์แยกตัวออกมาตั้งเป็นรัฐอิสระใช้ชื่อว่า “ไอร์แลนด์” และส่วนที่รวมอยู่กับสหราชอาณาจักร คือ “ไอร์แลนด์เหนือ” ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ” ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ป.ล. สาเหตุที่ไม่มีธงชาติเวลส์ เป็นเพราะเวลส์เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษมาตั้งแต่อดีตแล้ว ตั้งแต่อังกฤษยังเป็นราชอาณาจักรอังกฤษ เวลส์ไม่เคยมีฐานะเป็นราชอาณาจักรเวลส์มาก่อน ต่างจากอีก ๓ ประเทศที่เคยเป็นราชอาณาจักรมาก่อน คือ ราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ และราชอาณาจักรไอร์แลนด์ แม้ตอนหลังเวลส์จะได้รับการยกฐานะเป็นชาติหนึ่งในสหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่มีการเพิ่มธงชาติเวลช์ไปในธงยูเนียนแจ็กแต่อย่างใด (ในอดีตเคยมีการเสนอให้เพิ่มธงชาติเวลส์ในธงยูเนียนแจ็กโดย ส.ส.เวลช์ แต่ข้อเสนอตกไป)

สนับสนุนโดย ufawallet.vip