Wednesday, 22 May 2024

วิวัฒนาการของเล่น

ปก วิวัฒนาการของเล่น

พัฒนาการของการเล่น พัฒนาการและประเภทของการเล่นช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการเล่นของเด็กมากยิ่งขึ้น มีนักจิตวิทยา นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและรูปแบบของการเล่นไว้ดังนี้

Sutton-Smith (1972) จำแนกได้ 4 แบบ คือ

การเล่นเลียนแบบ (Imitation) การเล่นเลียนแบบเป็นการสะท้อนให้ผู้อื่น มองเห็นการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้เล่น ในด้านที่เกี่ยวกับตัวเด็ก การเล่นเลียนแบบช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งเด็กอาจยังไม่เข้าใจหรือรู้ความหมายได้ในทันที่ที่รับรู้

การสำรวจ (Exploration) เป็นการเล่นตามความสนใจ ความสงสัย และ ความใคร่รู้ในสิ่งรอบตัวต่าง ๆ เป็นรากฐานของการเล่นแบบทดสอบ หากครูหรือผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการเล่นของเด็กอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาต่อไป

การทดสอบ (Testing) เด็กจะอาศัยความรู้ใหม่ที่ได้จากการสำรวจและความรู้เดิมจากประสบการณ์ที่คุ้นเคยเป็นรากฐานในการเล่นสัญลักษณ์ สิ่งที่เด็กได้สำรวจศึกษาแล้วจะเป็นอุปกรณ์ที่เด็กนำมาเล่นเพื่อทดลองดูว่า คุณสมบัติของของเล่น และวิธีการเล่นที่วางไว้จะเป็นไปตามที่ เขาคิดหรือไม่

การสร้าง (Construction) เป็นการเล่นที่ผู้เล่นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดทำของเล่น โดยการเอาก้านกล้วยมาหักส่วนบนลง ตกแต่งทำเป็นหัวแล้วใช้ขี่เล่น การสร้างสถานการณ์การเล่นโดยการสร้างเรื่องและการเล่นตามเรื่อง การวางกฎเกณฑ์การเล่นโดยกำหนดบทบาทของผู้เล่นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากของเดิม

เกมเศรษฐี

ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวในวัยเด็กคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ของเล่นมีส่วนสำคัญกับช่วงเวลาความสุขในวัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ทำได้เองจากวัสดุธรรมชาติหรือจากร้านขายของเล่นทั่วไป ของเล่นเหล่านี้ ยังเป็นได้ทั้งสิ่งสำคัญและความทรงจำของใครหลายๆ คนอีกด้วยแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปของเล่นบางชิ้นอาจจะไม่มีผู้ใดสนใจหรือหยิบจับมันแล้ว หรือบางชิ้นอาจจะถูกนำมาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น  ฉะนั้น treemusketeers ขอยกตัวอย่าง ของเล่น ที่ถูกนำมาพัฒนาจนกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง

  1. เกมเศรษฐีกล่อง และเกมเศรษฐีออนไลน์

เกมเศรษฐีกล่องในยุคปัจจุบันยังมีขายตามร้านขายของเล่นทั่วไป แต่การเล่นเกมจะต้องมีผู้เล่น 2-4 คนขึ้นไป และต้องมีอุปกรณ์ในกล่องครบจึงเกิดความยุ่งยากกับผู้ที่ต้องการเล่นเกม ทำให้มีผู้ผลิตเกมออนไลน์จากประเทศเกาหลีได้พัฒนาเกมเศรษฐีในรูปแบบออนไลน์ การเล่นมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือ ผู้เล่นก็สามารถหาผู้เล่นคนอื่นๆ จากในเกมได้ หรือชวนเพื่อนเรามาเล่นรูปแบบออนไลน์ได้ ทำใช้เวลาไม่นานนักเกมนี้ก็ได้รับความนิยมจากหลายๆ ประเทศ

รถของเล่น

  1. รถของเล่นไขลานและรถบังคับวิทยุ

ในสมัยก่อนรถไขลานไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็มักจะมีของเล่นชิ้นนี้กับแทบทุกคน เพราะมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย สีสันสวยงาม สามารถไขลานเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปย่อมมีผู้พัฒนาของเล่นใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่นเดียวกับรถไขลานที่เคลื่อนที่ได้เพียงชั่วคราวก็เปลี่ยนมาเป็นรถบังคับที่สามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปที่ใดก็ได้ตามต้องการ เปรียบเสมือนรถยนต์จริงๆ และลักษณะภายนอกของตัวรถก็ไม่ต่างจากรถยนต์จริง ทำให้เด็กๆ ในยุคปัจจุบันหันมาซื้อรถบังคับกันมากกว่าเล่นรถไขลานอย่างในอดีต

  1. หน้ากากที่ทำจากกระดาษและหน้ากากที่ทำจากพลาสติก

หน้ากากการ์ตูน หน้ากากสัตว์  หน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่ ถือได้ว่า เป็นที่นิยมมากในสมัยก่อน เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์นั้นหาได้ง่ายและมีราคาถูกแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป วัสดุที่นำมาทำของเล่นส่วนมากจะทำจากพลาสติกเช่นเดียวกับหน้ากากรูปร่างต่างๆ จากที่เป็นเพียงกระดาษแข็งธรรมดาก็ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ทำจากพลาสติกมีรูปร่างเหมือนจริงและยัง มีสีสันสวยงาม

สนับสนุนโดย pgslot168th.vip