สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน

ซื้อบ้านหนึ่งหลังต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควร ที่สำคัญต้องกู้ธนาคารมาด้วย ทั้งโครงการก็มีหลายแบบทั้งโครงการจัดสรรและไม่เป็นจัดสรร ดังนั้นจะซื้อบ้านสักหลังจึงมีหลายสิ่งที่ต้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อจะได้ไม่พลาดในการตัดสินใจนั่นเอง วันนี้ treemusketeers รวบรวมมาให้แล้ว เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน ซื้อบ้านที่ได้ใบอนญาตจัดสรรดีกว่าเยอะ หลายคนอาจไม่รู้ว่าโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายกันอยู่นั้นมีทั้งบ้านจัดสรรที่ขออนุญาตตามกฏหมาย (พรบ.จัดสรรที่ดิน) และบ้านจัดสรรที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ ซึ่งแน่นอนว่าการซื้อบ้านในโครงการจัดสรรตามกฏหมายย่อมดีกว่า เพราะคนซื้อจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี, สิทธิพิเศษด้านดอกเบี้ย ฯลฯ เงินดาวน์บ้านอาจถูกยึด ถ้ากู้ไม่ผ่าน บ้านจัดสรรส่วนใหญ่มักเป็นบ้านแบบผ่อนดาวน์ คือ ให้ผู้ซื้อผ่อนชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่งในช่วงที่บ้านกำลังก่อสร้าง เมื่อบ้านสร้างเสร็จคนซื้อค่อยไปกู้ยืมธนาคารมาจ่ายค่าบ้านที่เหลือ แต่หลายครั้งเกิดปัญหาคือ กู้ไม่ผ่านทำให้ต้องสูญเสียเงินดาวน์ที่ผ่อนมาอย่างน่าเสียดาย    กู้นาน-ผ่อนน้อย อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เงินกู้ซื้อบ้านมีระยะเวลาผ่อนชำระค่อนข้างนานเฉลี่ย 20-30 ปี การเลือกกู้แบบยาวๆ ภาระผ่อนต่อเดือนจะต่ำกว่าการกู้สั้นๆ วิธีนี้เหมาะกับคนที่ไม่พร้อมแบกภาระบ้านมากๆ เพราะมีภาระหนี้อื่นมากอยู่แล้ว แต่จะไม่เหมาะกับคนที่มีศักยภาพในการผ่อน เพราะในที่สุดแล้วยิ่งกู้นานค่าดอกเบี้ยบ้านจะเบ่งบานจนกลายเป็นว่าค่าดอกเบี้ยแพงกว่าค่าบ้านเสียอีก อยู่บ้านในโครงการจัดสรร ต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วย กฎหมายจัดสรรที่ดินกำหนดให้เจ้าของบ้านในโครงการจัดสรรทุกวันมีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหมู่บ้าน เช่น ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะดวก/ดูแลสวนฯลฯ  และมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่จ่ายหรือค้างชำระค่าส่วนกลาง หากค้างเกิน 3 เดือน อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สาธารณูปโภค แต่ถ้าค้างเกิน 6 เดือน อาจถูกอายัดโฉนดไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ เลย … Continue reading สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน